Badhus

Denna bild visar det gamla badhuset som är ritat av Birger Damstedt. Numera inhyser denna byggnad Folktandvården och några småföretag.