Kvarteret Balder

I detta kvarter längs med gamla Jönköpingsvägen finns det kvar en hel del gamla trähus med snickarglädje.