Bråneryds gård

Det har funnits en gård på Bråneryds marker sedan 1400-talet. Namnet kommer via omskrivningar från Brunnered vilket betyder svedjad skogsmark. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppfördes i början av 1800-talet men har genomgått ett flertal renoveringar sedan dess. Ett av de torp som har stått på markerna är numera förflyttat till Kroatorpet.

(Bild ur "Vår hembygd 1923")

Marker tillhörande Bråneryds gård 1646