Huskvarna centrum

Detta är infarten till Huskvarna centrum. I bakgrunden höjer sig Huskvarnabergen och i förgrunden finns lite av de planteringar som kännetecknar trädgårdsstaden Huskvarna. Här finns det mesta i butiksväg med gallerian Rosen som mittpunkt. Tyvärr är inte den byggnaden en så vacker byggnad som man skulle önska. Annat var det förr...

Kungsgatan på samma plats som bilden ovan år 1900. (Bild ur "Vår hembygd 1982")

 

Rosenborgsgatan år 1900. (Bild ur "Vår hembygd 1952")

 

(Bild ur "Vår hembygd 1983")

Så sent som 1983 beslöt man för att riva de sista trähusen i centrum för att ersätta dem med grå betongkolosser.