Ådalsvägen och övre fallet

Det övre fallet har sedan länge utnyttjats som kraftanläggning. Dammen som är byggd där har genererat kraft till Husqvarna AB men numera sköts dammen av kommunen. Totalt faller Huskvarnaån 116 m innan den flyter ut i Vättern. Tyvärr har det mesta av vattenbruset försvunnit och istället blivit till ett vinande turbinljud när vattnet numera transporteras via rörledningar till turbiner för att utvinna elektricitet. Ibland släpps fallet på för fullt och då kan man få se Huskvarnaån i all dess forna prakt.
Övre fallet som Linnerhielm såg det 1789. (Bild ur "Vår hembygd 1923")
När ådalsvägen byggdes (Bild ur "Hundra år i Huskvarna")
Från övre fallet och ner till Huskvarna centrum har ådalsvägen sin vackraste sträckning. Vägen byggdes som nödhjälpsarbete under de svåra åren på 20-talet och upprörde många Huskvarnabor. Numera anses den vara en av Sveriges vackraste vägar där den slingrar sig fram mellan bergen.

(Bilder från platsen där min farfar hade sitt hus "Ekedal" och där min far växte upp.)