Huskvarna kyrka och Alfred Dalinskolan

Huskvarna kyrka var färdigbyggd 1908 efter att brukspatron Wilhelm Tham skänkt ett stort bidrag till byggnationen. Birger Damstedt var arkitekten och han byggde kyrkan i fornnordisk stil. Kostnaden för projektet uppgick till 43.743 kr och 20 öre. Innan uppförandet fanns det bara ett litet kapell på fabriksområdet vid Husqvarna AB som tjänade både som kyrka och skola.

(Bild ur "Vår hembygd 1979")

Brukskapellet år 1870 längst upp till vänster. Det uppfördes 1701 som krutmagasin för att 1822 bli skola och 1827 kyrka. Det revs 1911.

Huskvarna kyrka 1908. (Bild ur "Vår hembygd 1990")

Gravkapellet ligger invid ån på de lummiga resterna av Garpa skans vallgravar. Skansen var Rumlaborgs södra försvarslinje under medeltiden och var då strategiskt placerad vid Huskvarnaåns smalaste del (Kovavadet). Garp är ett medeltida smädande ord som användes om tyskarna som uppförde Rumlaborg.

Alfred Dalinskolan uppfördes i slutet av 1800-talet efter att platsen för kapellet på fabriksområdet skulle beredas åt nya byggnader. Alfred Dalin hämtades samtidigt från Stockholm av Wilhelm Tham och han var en lärare som var mycket ambitiös och som hade stora pedagogiska mål. Han kontaktade bl.a. flera svenska skönlitterära författare för att de skulle börja skriva moderna läseböcker till skolan. Den mest kända av dessa böcker är förmodligen Nils Holgerssons underbara resa av Selma Lagerlöf.

För mer information om skolans historia besök Alfred Dalinskolans hemsida.

Gamla idrottshuset byggdes 1910 och används än idag.

Ett hus på Kyrkogårdsgatan som bl.a. varit hem för de som arbetade på ett hotell som numera är rivet.