Husqvarna AB

I de både gamla och moderna industrilokalerna här i Huskvarna tillverkas numera främst motorsågar, röjsågar, gräsklippare och symaskiner. Fabriksområdet uppkom emellertid när det var brist på skjutvapen i Sverige under stormaktstiden.

(Bild ur "Vår hembygd 1927")

Erik Dahlberg som under denna tid var landshövding i Jönköpings län skrev 1689 till kung Karl XI och bad om lov att utnyttja Huskvarnaåns fall för att starta en fabrik med musköttillverkning. Där låg nu bara en kvarn och en krutstamp. Eftersom marken tillhörde kronan kunde kungen bevilja förslaget.

Huskvarna i Erik Dahlbergs Anticua Suecia i slutet av 1600-talet.

Efterhand som livet i Sverige blev fredligare utvecklades faktoriet och man började tillverka allehanda produkter som motorcyklar, mopeder, cyklar, symaskiner, spisar, hushållsprodukter, etc. När antalet arbetsplatser ökade så växte staden och än idag är fabriken stadens största arbetsgivare.

Bild från 1859 över faktoriet. (Ur "Vår hembygd 1979")

Bild från 1860 åt andra hållet. Den 1895 med Slottsvillan ersatta Södergården ligger uppe till vänster.

(Ur "Vår hembygd 1983")

)

Vapensnicken 1896 (Bild ur "Huskvarna arbetare")

Bild över fabriksområdet 1920 från Sotarvallen. (Ur "Husqvarna vapenfabrik 1689 - 1939")

Husqvarna AB´s hemsida: http://www.husqvarna.se/

Precis intill ån ligger idag Husqvarna fabriksmuseum och där finns unika samlingar av det som har tillverkats i fabriken. Museét visar också de arbetsförhållanden som rådde i industrialismens tidiga skede och den utveckling som skett. Inne på området kan man också se det slutliga fallet som Huskvarnaån gör på sin färd mot Vättern. Detta fall kallas Brudslöjan.

(Dessa två bilder plus logotypen är hämtade från Fabriksmuseéts hemsida)

Husqvarna Fabriksmuseums hemsida