Kraftstationsmuseum, Ebbes bruk

och Scoutstugan

Längre upp i ådalen finns en kraftstation från början av 1900-talet. Munksjö pappersbruk byggde den och drev den till 1963 då Husqvarna AB tog över. Efter några år tillföll stationen Jönköpings kommun och sedan lades den ner. Kraftstationen är idag ett museum som man kan besöka.

Bild från 1920 ur "Vår hembygd 1923"


Något längre upp med bergssidan finns det rester kvar av Ebbes bruk som var en kvarn och ett gjuteri längre tillbaka i tiden. Idag finns det inte mycket kvar då ett bostadsområde byggts här. Det berättas att namnet "Ebbe" kommer ifrån en dansk militärofficer på 1400-talet som med sina soldater blev attackerade av Huskvarnaborna och sedan nedstörtade från berget ner i den forsande ån.

Längs med vandringsleden på Pusta kulle (Södra delen av ådalen) finner man en byggnad som inhyser Huskvarna scoutkår. Huset kallas Örjansgården och är ifrån 1935. Det var Husqvarna AB som uppförde byggnaden till scoutrörelsen.