Kruthuset och Kroatorpet

Huskvarna stadsmuseum som även kallas för Kruthuset byggdes 1771 för att lagra krut som var tillverkat vid krutkvarnen vilken var belägen vid Huskvarnaån. När huset byggdes var denna plats en bra bit ifrån centrala Huskvarna på grund av explosionsrisken. Här finns det numera fynd som man gjort från gammal bebygelse, utgrävningar och dykningar i Vättern.

Kruthusets (Huskvarna stadsmuseums) hemsida

Kroatorpet som ligger precis intill Kruthuset är egentligen två torp som har tilhört Rosendala gård och Bråneryds gård. De är från 1700-talet respektive 1600-talet och flyttades till sina nuvarande lägen 1951 och 1970. Torpen är inredda i 1800-talsstil och det finns även ett konditori med servering.

Om man går över bron för att komma över E4:an så hamnar man i Huskvarnas småbåtshamn. Där kan man också ansluta till en cykel- och promenadväg som kommer norrifrån och sträcker sig ända till Jönköping (och förbi) längs med Vätterstranden.