Kvarteret Kullen och Södergårdsskolan

Dessa två skolhus byggdes på 1920-talet för att komplettera Alfred Dahlinskolan och de är ännu i bruk som skollokaler.

Byggnadsarbetarna vid Södra skolans uppförande 1921 (Bild ur "Vår hembygd")