Kvarteret Mars

Detta kvarter mitt i centrum har några trevliga byggnader med putsad fasad men även några gamla trähus.