Kvarteret Remington

Här har det gamla polishuset legat i Garpabacken. Numera är det privatbostad.

Det här huset kallas för Remington och ligger precis invid ån vid kvarnbron.