Rosendala gård

På Rosendala gårds marker har man hittat fynd som tyder på att området varit bebott sedan yngre stenåldern. Första gången som gården blir beskriven är i "Rimkrönikan" på tidigt 1300-tal då det omnämns att Kung Magnus Ladulås söner stred mot varandra på Humblarums marker. Namnet Rosendala fick gården av de tyskar som bodde där och byggde Rumlaborg på 1360-talet. Rosendala syftar förmodligen på den rikedom av törnrosbuskar som växte i Huskvarna på den tiden. Den nuvarande mangårdsbygnaden är uppförd på senare delen av 1700-talet. Numera är gården i Kommunal ägo och har blivit äldreboende samt förskola.

 

(Bild ur "Vår hembygd 1990")
Nuvarande Huskvarna centrum var 1907 bara åkrar och betesmarker som tillhörde Rosendala gård. Längst upp till höger kan man se Rosendala gård.