Rosenlundsbankarna

Från Rosenlundsbankarna har man en underbar utsikt både över Huskvarna och Jönköping. Området som är naturskyddat innebär en spännande upplevelse då bankarna är av sand. Vågor, regn och vind gnager sig sakta in i bankarna och det rasar ständigt ner sand, grus och stenar. Kring bankarna förekommer det också ett rikt fågelliv.

Under kalla vintrar fryser Vättern men det har varit sällsynt på senare år. Vackra och gnistrande isformationer kan bildas och man vet att en kall vår är att förvänta då Vättern kyler ner även fina dagar.