Smedbyn

Så här ser Smedbyn ut idag och det är inte mycket som skiljer sig om man går 250 år tillbaka i tiden. Husen som byggdes av Husqvarna AB med början år 1698 var avsedda att tjäna både som små verkstäder och bostäder. Idag finns det hantverkare av olika slag som har öppet sommartid.
Smedbyn 1896 (Bild ur "Vår hembygd 1973")

Ursprungsplanen för Smedbyn ritades av lantmätaren Dücker 1692 på uppmaning av landshövdingen Erik Dahlberg.

Appelbladska smedjan, Söderkiosken och Galleri Smedbyn

Detta är några hus som har tillkommit i Smedbyn efter hand.

Madbackens förskola