Stockmakarebyn

Liksom Smedbyn uppfördes dessa hus för att ge bostäder åt faktoriets arbetare. De är från mitten av 1700-talet och namnet kommer ifrån att det var många som bodde här som arbetade med stocken till de gamla gevären. Idag finns det föreningar, en ateljé, café och förskola i husen.

(Bild ur "Vår hembygd 1980")

Stockmakarebyn till vänster och den rivna Viktoriabyn till höger år 1908. Längst bak i bilden kan man skymta den då nybyggda Huskvarna kyrka och Alfred- Dalinskolan.