Turistbron och Slipstensfallet

Det fanns en bro över Huskvarnaån på denna plats redan vid sekelskiftet för att underlätta för gångtrafikanter att ta sig fram mellan bergen. Träbron lockade turister att skåda den fantastiska natur som ådalen uppvisar, därav namnet Turistbron. Den nuvarande bron är av metall och är byggd 1986 och från den kan man se både det nedersta fallet och det mellersta fallet. I det mellersta, som kallas Slipstensfallet, faller Huskvarnaån 21 m vilket är det högsta fallet under åns väg mot Vättern.

(Bild ur "Vår hembygd 1980")

Slipstensfallet och Turistbron år 1900