Varpa skans

(Bild ur "Vår hembygd 1984")
När Rumlaborg byggdes förstärktes flankerna av två skanser - Garpa skans och Varpa skans - samt en befästning vid Stensholm. Varpa skans är belägen vid norra infarten till Huskvarna. Där grävde man en grav mellan Brunstorpsberget och Vättern och byggde en försvarsanläggning av sten. Då fick man bra kontroll över den viktiga vägen som sträckte sig norrut där E4´an går idag. Idag återstår bara ravinen ned till Vättern. Ordet Varpa betyder förmodligen ihopsamlade stenar.
Karta över Varpa skans. (Bild ur "Vår hembygd 1995")